Özel Nurtopu Anaokulu; İstanbul Beylikdüzü ilçesinde hizmet veren en kaliteli okul öncesi kurumlardan (kreş-çocukevi) biridir.

Özel Nurtopu Anaokulu İstanbul ili Beylikdüzü ilçesinde 2009 yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak Trabzon ili Sürmene ilçesi doğumlu Fatma ÇEBİ tarafından kurulmuştur. Eğitim öğretim hayatına başladığı 2009 yılından bu yana her sene daha da büyüyüp gelişerek bugün 3 katlı 300 metrekare kapalı alana 100 metrekare çocuk bahçesi park ve sosyal , kültürel etkinlik alanına sahip bir kurum haline gelmiştir. Bu zaman zarfında bizlerle birlikte olan tüm velilerimize ve değerli çocuklarımıza en iyi şekilde hizmet etmiş ve her geçen gün daha da fazla emek ve zaman harcayarak evlatlarımıza ve velilerimize geçmişe baktıklarında bizleri hayatlarının en güzel yerine koyabilmeleri için elimizden geleni yapmaktayız. İlk günden bu yana sayısız öğrenciyi hayata en iyi şekilde hazırlamış olmanın haklı gururu içerisindeyiz.

Misyon ve Vizyonumuz;

Beylikdüzü Özel Nurtopu Anaokulunun vizyonu; çocukların gelişim düzeyleri, ilgi alanları ve ihtiyaçlarına göre hazırlanan eğitim programı, bilimsel bilgiyi ön plana çıkaran, sanatsal ve kültürel etkinliklere önem veren, yaratıcılığı destekleyen eğitim anlayışı ve aile katılımına olan desteği ile ulusal ve uluslararası düzeyde bilinen ve tercih edilen bir kurum olmaktır.

Bu bağlamda hedefimiz; Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak;

Çocukların; Atatürk, vatan, millet, bayrak, aile ve insan sevgisini benimseyen, millî ve manevî değerlere bağlı, kendine güvenen, çevresiyle iyi iletişim kurabilen, dürüst, ilkeli, çağdaş düşünceli, hak ve sorumluluklarını bilen, saygılı ve kültürel çeşitlilik içinde hoşgörülü bireyler olarak yetişmelerine temel hazırlamak amacıyla çaba göstermek,

Çocukların beden, zihin ve duygu gelişmesini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak,

Çocukların Türkçe’yi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak,

Çocuklara sevgi, saygı, iş birliği, sorumluluk, hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma gibi davranışları kazandırmak,

Çocuklara hayal güçlerini, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini, iletişim kurma ve duygularını anlatabilme davranışlarını kazandırmak,

Çocukları ilköğretime hazırlamaktır.

Özel Nurtopu Anaokulu

Kurumumuzda çocuklarımıza sunulan okul öncesi eğitimde;

Çocukların bedensel, bilişsel, duygusal, sosyal, kültürel, dil ve hareket gibi çok yönlü gelişimlerini destekleyecek eğitim ortamı hazırlanır.ortamı hazırlanır.

Eğitim etkinlikleri düzenlenirken; çocukların yaşları, gelişim özellikleri, öğrenme hızları, ilgileri, gereksinimleri ile okulun ve çevrenin imkânları dikkate alınır.

Çocukların; beslenme, uyku, öz bakım becerileri, doğru ve sağlıklı temel alışkanlıklar kazanmalarının yanında doğa sevgisiyle çevreye duyarlı olmaları da sağlanır.

Eğitim etkinlikleri; çocukların, sevgi, saygı, iş birliği, katılımcılık, sorumluluk, yardımlaşma ve paylaşma duygularını geliştirici nitelikte olur.

Eğitim, sevgi ve şefkat anlayışı içinde yürütülür. Çocuklara eşit davranılır ve bireysel özellikler gözönünde bulundurulur. Çocukların öz güvenlerini kazanmaları için ceza, baskı uygulanmaz ve kısıtlamalara yer verilmez.

Eğitim etkinliklerinin değerlendirilmesinde belirlenen hedeflere ne ölçüde ulaşıldığı tespit edilir. Plânlama yapılırken bu sonuçlar dikkate alınır.

Çocukların kendilerini ifade ederken; Türkçe’yi doğru ve güzel konuşmalarına öncelikle önem verilir.

Şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetişme ortamı hazırlanması için çaba gösterilir.

Oyun, çocuklar için en uygun öğrenme yöntemi olarak uygulanır.

Eğitim programı hazırlanırken ailelerin ve içinde bulunulan çevrenin özellikleri dikkate alınır, ailenin eğitime etkin katılımı sağlanır.

Çocuğun gelişimi ve okul öncesi eğitim programı düzenli olarak değerlendirilir.

Değerler Eğitimi

Değerler Eğitimi

Değerler Eğitimi çalışmalarımız hakkında detaylı bilgi için tıklayınız!