Beylikdüzü Nurtopu Anaokulu


Anadil Etkinlikleri

  • Anadil Etkinlikleri

    Anadil Etkinlikleri


    Türkçe’yi düzgün kullanma, konuşmada akıcılık, kendini ifade edebilme, iletişim becerileri kazanma ve kelime dağarcığının gelişmesini hedeflenmektedir (Şarkı, şiir, bilmece, tekerlemeler, drama ve rol oynama çalışmaları, hikâye ve kukla etkinlikleri vb). Türkçe Dil Etkinlikleri ile çocuklarımızın anadilini doğru bir şekilde kullanabilmelerinin yanında, topluluk önünde kendilerini rahatça ifade edebilme becerilerinin gelişimi desteklenmektedir. Kelime dağarcığını genişletme, farklı anlam taşıyan kelime gruplarını algılayabilme, kelimelerin anlamlarını kendilerine özgü bir biçimde açıklayabilme ve neden-sonuç ilişkileri kurabilme becerileri Türkçe Dil Etkinlikleri ile desteklenmektedir. Hikaye okuma, özgün hikaye oluşturma, hikaye ve cümle tamamlama gibi farklı çalışmalarla çocuklarımızın dil gelişimleri desteklenmektedir.